O ZespoleW poszczególnych latach choreografią zajmowały się poniższe osoby:

Alicja Werys (lata 2002-2005)

Choreograf tańca ludowego, która w tych latach uczyła młodzież Liceum Ogólnokształcącego krakowiaka, polkę i wielu przyśpiewek regionalnych. Pani Alicja prowadziła m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Mirowiacy”.

Jolanta Kościuszko – Wojtiuk (lata 1976 – 79)
Zespół Tańca Ludowego „Miechowiacy”

Pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki rozpoczęłam 1 września 1975 r. Zespół Tańca Ludowego „Miechowiacy” przy LO prowadziłam w latach szkolnych 1976/77 – 1978/79.

Wszystko zaczęło się od „zabaw tańcem” podczas lekcji wychowania fizycznego. Młodzieży ta forma ruchu bardzo przypadła do serca. Ich kontynuację, już w formie dużego zespołu, zaproponował dyrektor szkoły Ernest Kolano; wielki orędownik, miłośnik tańca ludowego i narodowego. Jak się później okazało, był to doskonały pomysł. Tak zawiązał się ZTL „Miechowiacy”, odbywający regularne próby, koncertujący nie tylko podczas szkolnych świąt i uroczystości. Były występy w mieście, ale też na terenie województw kieleckiego i krakowskiego; uczestnictwo w przeglądach, konkursach i ogólnopolskich imprezach folklorystycznych. W międzyczasie uzyskałam uprawnienia choreografa (tańce narodowe i specjalistyczne – kat. II), wydane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kilkunastoosobowy zespół wykonywał polskie tańce narodowe (polonez, mazur, krakowiak) oraz tańce innych narodowości (min. białoruskie, ukraińskie, rosyjskie). Oczywiście był problem ze strojami; nie można było jednorazowo dokonać tak kosztownego zakupu. W zakupie strojów do tańców polskich pomogli liceum „Murnauczycy” - jeńcy oflagu w Murnau związani więzami przyjaźni i wdzięczności „za serce i chleb” z Ziemią Miechowską, Komitet Rodzicielski oraz niektóre miejscowe zakłady pracy. Stroje do tańców specjalistycznych lub jak kto woli charakterystycznych, młodzież szyła we własnym zakresie. Pamiętam, że stroje do tańców ukraińskich w większości szyli nam rodzice lub pomagały utalentowane krawiecko rodziny. Na przykład strój do „trojki” szyła nam ciocia Doroty Smagi (Dziura) – wspomina Mariola Dereńska (Farmas).

„Miechowiacy” występowali min. na festiwalach w Kielcach, Końskich i Busku Zdroju, odnosząc znaczące sukcesy. Udanie zadebiutowali także na krakowskich „Wiankach” (zbiorowy korowód poloneza brzegiem Wisły). Zespołowi nie towarzyszyła w tamtych latach profesjonalna kapela, co częstokroć było warunkiem zajęcia wysokiego miejsca (pojawiła się ona dopiero w latach późniejszych). „Miechowiakom” akompaniowali wtedy uczniowie LO – Marek Bogacz i Robert Szmigielski (absolwenci PSM I stopnia w Miechowie). Zresztą w ogóle, trzon zespołu „Miechowiacy” tworzyli absolwenci tej szkoły muzycznej z bogatymi tradycjami. 1 września 1979 r. podjęłam pracę pedagogiczną w Liceum Ekonomicznym w Miechowie.

ZTL „Miechowiacy” (ci, których pamiętam). Dorota Adamkiewicz, Mariola Dereńska, Dorota Idzik, Marta Nowak, Marta Pieczyrak, Dorota Smaga, Marta Szmigielska, Elżbieta Łojan, Anna Sobala. Jarosław Grudzień, Jerzy Janiec, Jacek Jurkowski, Andrzej Manterys, Waldemar Przeniosło, Marek Stano, Edward Świerk, Wojciech Mastrzykowski, Gustaw Motyka. Akompaniament: Marek Bogacz, Robert Szmigielwski i przy niektórych tańcach na bębenkach, Marek Brodzki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11